praca za granicą
 
 
Polityka
 
Witamy! Korzystając z wyszukiwarki Jobleer lub innych usług Jobleer, przyjmujesz poniższe warunki polityki oraz oświadczasz, że rozumiesz nasze cele, intencje i zasady postępowania.  
WYDAWCĄ WYSZUKIWARKI JOBLEER JEST FIRMA IPB CAPITAL.
ZNAK GRAFICZNY ORAZ NAZWA PODLEGA OCHRONIE PRAWNEJ.
WYDAWCA WYSZUKIWARKI JOBLEER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA AKTUALNOŚĆ OFERT NA SERWISACH PRACY, KTÓRE PRZESZUKUJE. ZA KONKRETNE OFERTY ODPOWIADAJĄ WYDAWCY SERWISÓW PRACY LUB PRACODAWCY.

WYDAWCA WYSZUKIWARKI NIE NARUSZA USTAWY Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. WYSZUKIWARKA JOBLEER TO ZBIÓR ODNOŚNIKÓW (LINKI) DO STRON PUBLIKOWANYCH NA SERWISACH PRACY ICH WŁAŚCICIELI. WG PRZYJĘTEGO KANONU ORAZ PRAWA (DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT.) LINK Z OPISEM NIE MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIA DOBRA OSOBISTEGO LUB MATERIALNEGO CZYJEJŚ PRACY. JOBLEER NIE STOSUJE UKRYTYCH TECHNIK TYPU IIT (INTERNET ILLUSION TECHNICS). STRONY Z OFERTAMI SĄ OTWIERANE W OKNACH ICH WŁAŚCICIELI, BEZ INGERENCJI KODU WYSZUKIWARKI JOBLEER. WYSZUKIWARKA JOBLEER NIE JEST SERWISEM PRACY (PORTALEM, WORTALEM), PONIWAŻ W MYŚL PRZYJĘTEGO KANONU NIE ZAWIERA BAZY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY TZW. CV. JOBLEER JEST WYSZUKIWARKĄ OFERT PRACY.

NIE MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ, ŻE WYSZUKIWARKA JOBLEER NIE ZNAJDZIE NIEWAŁŚCIWYCH LUB BUDZĄCYCH SPRZECIW TREŚCI I NIE PRZYJMUJEMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ JAKIEJKOLWIEK WITRYNY WYŚWIETLANEJ W JAKICHKOLWIEK WYNIKACH WYSZUKIWANIA LUB JAKO DOWOLNY INNY LINK W USŁUGACH JOBLEER.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia usług z dowolnej przyczyny i bez powiadomienia, włącznie z prawem do zaprzestania świadczenia usług z powiadomieniem lub bez powiadomienia, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej wobec użytkownika, jakiegokolwiek innego użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszych Warunków korzystania z usług bez powiadomienia. Aby zapoznać się ze zmianami, należy co pewien czas sprawdzać niniejsze Warunki korzystania z usług.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE POBIERA LUB W INNY SPOSÓB UZYSKUJE MATERIAŁY LUB DANE PRZY UŻYCIU WYSZUKIWARKI JOBLEER Z WŁASNEJ WOLI I NA WŁASNE RYZYKO, I PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKŁE Z POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW LUB DANYCH.

Nie ograniczając powyższych postanowień, w żadnych okolicznościach Jobleer lub jej licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek opóźnienia lub usterki działania wynikające bezpośrednio lub pośrednio z działania sił natury, innych sił lub przyczyn leżących poza ich kontrolą, włącznie i bez ograniczeń z awariami internetowymi, awariami sprzętu komputerowego, awariami sprzętu telekomunikacyjnego, awariami innych urządzeń, przerwami w dopływie energii elektrycznej, strajkami, sporami pracowniczymi, zamieszkami, powstaniami, zakłóceniami porządku publicznego, niedoborami siły roboczej lub materiałów, pożarami, powodziami, wichurami, wybuchami, siłą wyższą, wojną, działaniami rządu, nakazami krajowych lub zagranicznych sądów lub trybunałów, niewypłacalnością podmiotów trzecich albo utratą lub zmianami dopływu ciepła, światła lub klimatyzacji.

Jobleer nie zbiera żadnych informacji, które mogłyby pozwolić na identyfikację użytkownika (jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty internetowej), o ile sam użytkownik wyraźnie i świadomie ich nie udostępni. Jobleer uzyskuje i zapisuje informacje takie jak: data i godzina wizyty, typ używanej przeglądarki internetowej, adres IP. Informacje te pozwalają Jobleer na zwiększanie przydatności usług sieciowych dla użytkownika oraz podnoszenie ich jakości. Jobleer może zadecydować o rozpowszechnieniu zebranych, anonimowych informacji o użytkownikach klientom i partnerom handlowym, sponsorom i innym. Przekazane informacje generalnie ograniczają się do ogólnych informacji o zachowaniach użytkowników, jako że Jobleer nie posiada jakichkolwiek danych osobowych samych użytkowników.

Podczas pierwszej wizyty na stronie Jobleer, do komputera użytkownika zostaje wysłany plik cookie. Jest to mały plik zawierający ciąg znaków pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie każdego komputera. Jobleer używa plików cookie w celu podniesienia jakości usług poprzez określenie preferencji użytkowników i sposobu użytkowania przez nich serwisu. Większość przeglądarek domyślnie przyjmuje pliki cookie, ale użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucać wszystkie pliki cookie lub uzyskiwać informację o próbie przesłania pliku cookie. Niektóre funkcje lub usługi Jobleer mogą jednak nie działać prawidłowo w razie wyłączenia plików cookie.

InstantJobleer to usługa, dzięki której użytkownicy mogą otrzymywać nowe oferty pracy, odpowiadające uprzednio określonym przez nich preferencjom, bezpośrednio na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub numer Gadu-Gadu. Wszystkie "Warunki korzystania z usługi" zamieszczone w tej umowie mają zastosowanie tak do strony Jobleer jak i do usługi InstantJobleer. Aby aktywować usługę InstantJobleer konieczne jest podanie adresu email i/lub numeru Gadu-Gadu. Informacje te są przechowywane w bazie danych Jobleer, są wykorzystywane jedynie do wysyłania powiadomień InstantJobleer i nie są udostępniane osobom trzecim. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania powiadomień InstantJobleer. W tym celu należy kierować się instrukcjami, które zawarte są na końcu każdego maila z ofertami przysyłanego przez Jobleer. Jobleer zachowuje sobie prawo do wysyłania, oprócz ofert pracy, zawartości dodatkowych w powiadomieniach InstantJobleer, takich jak materiały o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.

Wszystkie pliki tekstowe, obrazy, grafika, loga, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe oraz wszelkie inne informacje oraz sposób ich graficznej prezentacji w witrynie internetowej, a także wygląd i struktura witryny podlegają prawom autorskim Jobleer i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani używane przez strony trzecie bez wyraźnej autoryzacji Jobleer.

Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami.

 
   
©Jobleer.com